A/B Thors håndbog

Affald

Det er en god idé at sortere dit affald. For det første fordi noget er skadeligt for miljøet, og for det andet fordi noget af det kan genbruges.

Almindeligt husholdningsaffald

Dagrenovation er alt det affald, der er tilbage når alle de materialer, der kan genanvendes eller som er farligt affald er sorteret fra.

Almindeligt køkken affald anbringes i de grønne affaldscontainere, der står i pergolaerne. Hvis containeren er så fyldt, at du ikke kan lukke låget efter dig, så brug en af de andre. En åbenstående container tiltrækker fugle, der spreder affaldet, hvepse, rotter og andre skadedyr.

Aviser

Skal i en særlig parpirscontainer. Der står en i hver af pergolaerne.

Batterier

Er farligt affald. De skal afleveres i den røde beholder, som står ved siden af glascontainerne i gården.

Brand

Du finder beboerorientering vedrørende brandvarslingssystemet her.

Elektronik

Elektronik er kasserede genstande, som er forsynet med ledning og/eller drives af batterier eller solceller (fx stavblendere, mobiltelefoner, opladere eller legetøj). Det skal i containerne med det orange låg.

Hårde hvidevarer

Hårde hvidevarer (fx køleskabe, frysere, komfurer og vaskemaskiner) skal i storkraldsskuret i gården.

Flasker og glas

Glas skal anbringes i flaskecontaineren i gården. Glas skal være tomme og rimelig rene. Etiketter og låg må gerne blive siddende.

Metal

Metal skal anbringes i metalcontaineren i gården. Metal gælder eksempelvis konservesbeholdere fra husholdningen (dåser fra makrel, tun osv.), hammer, skruetrækker og søm, beslag, dørhåndtag, bestik, gryder og pander af metal.

Da metallet smeltes ved meget høj varme, betyder det ikke noget, hvis der sidder et plastik- eller trædel på metalenheden. Træ såvel som plast går op i røg, og betyder ikke noget for genanvendelsen.

Hård plast

Hård plast er det plastik, som du IKKE kan binde knude på (fx plastikbakker fra kød, plastflasker uden pant eller dunke fra opvaske- og mildere rengøringsmidler). Plastemballage skal være fri for madrester eller væske, før du kan smide det ud. Du behøver ikke pille mærkater af plastemballagen.

Kemisk affald

Dvs. maling, terpentin, acetone og lign. er farligt affald og skal afleveres i storskraldskuret eller på genbrugsstationen.

Pap og Karton

Med pap og karton menes rent og tørt pap som for eksempel papkasser, bølgepap og karton.
Dette skal anbringes i papcontainerne som står i pergolaerne. Fold venligst dine papkasser sammen, således at der kan være mere i hver container.

PVC

PVC indgår i en lang række bløde og hårde plastmaterialer, blandt andet:

 • Tagrender
 • Elektrikerrør
 • Tagplader
 • Gummistøvler og regntøj
 • Persienner
 • Badedyr
 • Gulvbelægning af vinyl
 • Plastlegetøj m.m.

Det kan være svært at gennemskue, hvad der er almindelig plast. Er du i tvivl, om produkt indeholder PVC, så skal du behandle det, som det indeholder PVC. Alle borgere har pligt til at sortere PVC fra det øvrige affald. PVC skal afleveres på genbrugsstationen eller i storskraldsskuret i gården.

Storskrald

Møbler, gamle døre, malingsrester og lign. anbringes i storskraldskuret i gården. Murbrokker skal på genbrugsstationen.
Din nøgle til opgangen passer til hængelåsen til skuret for storskrald. Husk at respektere tidsrummet.

Storskraldsskuret fungerer også som byttecentral. Det vil sige, at du gerne må tage ting fra storskraldsrummet, som du kan bruge, og at andre gerne må tage de ting, som du selv stiller derned.

Barnevogne

Barnevogne og klapvogne kan stilles i de aflåste cykelkældere i hjørnet af Høsterkøbgade og Sandberggade eller hjørnet af Sandbjerggade og Nærumgade. Du kan imod et depositum på 150 kr. få en nøgle til cykelkælderene. Depositum betales over huslejen. Send en mail til ejendomsadministrator Anette Borge ab@homannlaw.dk og bestyrelsen bestyrelse@ab-thor.dk, hvor du:

 1. Angiver din adresse
 2. Skriver hvilket barnevognsrum du vil have adgang til (Hjørnet Sandbjerggade/Nærumgade eller hjørnet Høsterkøbgade/Sandbjerggade)
 3. Acceptere at depositum trækkes over huslejen

Du vil herefter modtage nøglen i din postkasse.

OBS! Det er ikke tilladt at sætte barnevogne i opgangen jf. regler fra brandmyndighederne.

Beboerrum

Beboerrummet er midlertidigt lukket, mens der arbejdes på indhentning af godkendelse hos brandmyndighederne til brug af beboerrummet.

Cykler

Der er cykelstativer på ydersiden af facaden og på indersiden af bygningen inde i gården. Brug dem og hold portene fri.

Desuden findes der to aflåste cykelkældere i hjørnet af Høsterkøbgade og Sandbjerggade, samt ved hjørnet af Nærumgade og Sandbjerggade. Du kan imod et depositum på 150 kr. få en nøgle til cykelkældrene ved henvendelse til viceværten i kontortiden.

Dørtelefon

Der findes en række funktioner til dørtelefonerne i lejlighederne. Er du i tvivl, kan du læse mere i manualen her. 

Kælder- og loftsrum

Som udgangspunkt har hver lejlighed to rum til rådighed. Hvis man har mere end to rum i brug, skal man derfor være forberedt på at få inddraget et eller flere af de overskydende rum, hvis det bliver nødvendigt.

Rummene fordeles således, at de ligger i umiddelbar nærhed af de lejligheder, de er tilknyttet.

Legeplads

I 2017 fik A/B Thor etableret en ny legeplads.

Navneskilte

Nye navneskilte inkl. udskiftning af navneskilt ved køb af lejlighed koster 100kr som betales af beboer over huslejen. For udskiftning af navneskilte kontakt ejendom@sfg.dk

Nøglebrikker

Når du køber en lejlighed i A/B Thor følger der tre nøglebrikker med: En rød, en gul og en grøn.
Det er dine hovednøgler. Du hæfter som andelshaver for disse nøgler, og de skal erstattes, hvis de er bortkommet inden salg. En ny nøglebrik koster 100 kr. pr. stk.

Se nedenstående skabelon for køb.

Køb af ekstra nøglebrikker
Ønsker du at købe ekstra nøglebrikker, kan du gøre det for 100 kr. pr. stk. De ekstra nøglebrikker er blå, grå og hvide. Ved salg slettes data på disse nøgler, og de kan ikke længere bruges. Du kan bestille ekstra eller nye hovednøgler ved at udfylde og sende nedenstående skabelon til info@sfg.dk. Nøglerne betales over betalingsservice (samtidig med huslejen trækkes).

Skabelon til køb af ny nøgle eller erstatning af hovednøgle:

Emnefelt: Bestilling af ny nøgle
Navn:
Adresse:
Ved bortkommet hovednøgle, skriv den bortkomne nøgles farve:
Ved køb af ekstranøgler skriv antal:
Ved køb af ekstranøgler skriv ønsket farve (hvid, grå eller blå):

Mistet nøgle
Hvis du mister din hovednøgle (rød, gul eller grøn), så kontakt SFG på info@sfg.dk, så vi kan lukke for adgangen. Skulle nøglen dukke op igen, kan den aktiveres igen, hvis du endnu ikke har erstattet den. Hvis du mister din ekstranøgle (blå, hvid eller grå), så kontakt SFG på info@sfg.dk, så vi kan lukke for adgangen. Skulle nøglen dukke op igen, kan SFG hjælp med at aktivere denne igen.

Udvidelse af adgang på din nøglebrik
Har du behov for at få din nøglebrik til at fungere til andre opgange, kan du sende en mail til info@sfg.dk nedenstående informationer (du skal kopiere nedenstående skabelon og sætte din ind med de relevante informationer i din mail). Du skal sætte den person, hvis opgang du ønsker adgang til cc på din ansøgning. Denne person skal derefter aktivt bekræfte, at vedkommende godkender adgangen. Når du har modtaget bekræftelse fra SFG, om at din nøgle er opdateret, skal du scanne den på en fordør, før nøglen er opdateret.

Skabelon til udvidelse af adgang på din nøglebrik

CC: [Den person, som du ønsker adgang hos)
Emne felt: Ansøgning til udvidelse af nøglebrikadgang
Vedkommende som vil udvide sin nøglebriksadgang:
Navn:
Adresse:
Nøglebrikkens farve:
Nøglebrikkens nummer:
Vedkommende som vil give ekstra adgang til sin opgang:
Navn:
Adresse:

Ovenstående proces skal sikre, at vi får begrænset vores problemer med utilsigtet ophold i gården, kældrene og på loftet.

Varme:

SFG modtaget hvert år en del henvendelser på varmeproblemer – Derfor har de produceret en
video med tricks til hvordan man kan få varmen tilbage: https://www.youtube.com/watch?v=0r_Feik2N34