Udluftning af lejligheder

Se vejledning til udluftning her: Udluftningsvejledning

 

Indeklima – undgå fugtskader

 

Vores ejendom er af ældre dato, hvilket har stor indflydelse på indeklimaet i din lejlighed og gode udluftningsvaner er derfor vigtige. Særligt i vintermånederne hvor der er tendens til kondensdannelse på vinduerne, når temperaturen falder udenfor og tilsvarende stiger indenfor. Luften i en lejlighed kan dog også hurtigt blive for fugtig som følge af fx madlavning, vask, badning og vanding af potteplanter. Den fugtige luft kan være årsag til fugtskader og svamp (mugpletter) og til sundhedsskadelige påvirkninger (husstøvmider).

Mange tror, at en lejlighed “ventilerer sig selv”, men det er sjældent tilfældet. Beboere må derfor selv sørge for, at der udluftes tilstrækkeligt til at fjerne den fugt, der opstår i lejligheden. Et godt indeklima forudsætter god ventilation.

 

Tips

 • Luft så meget ud, at der ikke kommer kondens på ruderne.
 • Vask fugtskader og svamp ned med Rodalon som de opstår.
 • Vinduesudskiftning eller anbringelse af tætningslister på døre eller vinduer kan gøre en lejlighed så tæt, at der er behov for flere udluftninger end før.
 • Især hvor der ryges, er det en god idé altid at holde udeluftventiler åbne eller lade “trækruder” stå på klem.
 • Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ensartet opvarmede. Hertil kan det anbefales at udskifte de gamle termostater med digitale termostater, der indstilles til at holde en konstant temperatur i hvert rum, skrue ned for varmen om natten samt når vinduerne åbnes ved udluftning. Som sidegevinst sparer du penge på varmeregningen! Termostaterne kan ofte fås på tilbud i diverse byggemarkeder. Læs mere her.
 • Foreningens ydervægge er kolde og kuldebroer kan det resultere i fugtproblemer på overfladerne af de kolde vægge. Luften kondenserer når den bliver afkølet i mødet med den kolde væg, og står her et skab eller en sofa for tæt opad væggen og hindrer luftcirkulation, bliver væggen her ved med at være fugtig. Det vedvarende høje fugtniveau mellem møbel og væg giver gode forhold for skimmelsvamp, der kan vokse enten på væggen, møbelet eller støv der ligger imellem. Træk derfor møblerne ud fra væggen (ca. 10-20 cm), så de har mulighed for at komme af med fugten.

 

Nedenfor ses en oversigt over, hvordan et godt indeklima i lejlighedens forskelige rum forøges:

 

I opholdsrum

 • Luft ud et par gange om dagen eller benyt udeluftventiler, hvis sådanne findes.
 • Hvis ruderne begynder at dugge, så sørg for mere udluftning.
 • Luk ikke helt for varmen i rum, som ikke benyttes.
 • Anbring aldrig skabe eller større møbler helt tæt op mod en ydervæg – rumluft skal kunne cirkulere bagom ellers kan der komme mugpletter på væggen.

 

I køkken

 • Tilstop eller luk aldrig aftræksåbningen.
 • Luk helt op for aftræksåbningen eller lad emhætte køre for fuld kraft under madlavning.
 • Læg låg på gryder under madlavning, så kommer der ikke så meget fugtighed ud i køkkenet.
 • Luft godt ud under og efter madlavning.

 

I soverum

 • Luft ud og sørg for, at sengetøj bliver luftet hver morgen.
 • Vend madrasserne af og til.
 • Lad ikke soverum være helt uopvarmede.
 • Hvis ruderne dukker, så sørg for bedre udluftning til det fri eller eventuelt boligens andre rum.

 

I baderum

 • Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller udsugningsventil.
 • Undgå så vidt muligt tøjtørring i lejligheden, men kan det ikke undgås, så benyt baderummet og sørg for god udluftning.
 • Luft godt ud efter badning.
 • Afkast fra varm og fugtig luft fra tørretumbler bør føres direkte til det fri.

 

Kontakt i øvrigt straks viceværten, hvis der opstår vandskader i din lejlighed. Fejl er lettest at afhjælpe, hvis der gribes ind med det samme.