Venteliste

Ekstern venteliste

A/B Thors eksterne venteliste har et maks på 400 opskrivninger. Pladser åbner derfor løbende op på ventelisten.

Ventelisten administreres af den online venteliste platform Waitly.dk. På hjemmesiden kan du se antallet af tilmeldte på ventelisten samt din egen plads på listen. Opskrivning og betaling af ventelistegebyr på 100 DKK årligt foregår automatisk via nedenstående link:

A/B Thors eksterne venteliste

Når man har købt lejlighed i A/B Thor fra den eksterne venteliste, bliver man automatisk slettet herfra. Som ny beboer i A/B Thor kan man lade sig opskrive på den interne venteliste. Se nedenfor.

Man skal være myndig for at kunne købe lejlighed i A/B Thor, men værger for børn under 18 år kan skrive deres børn på A/B Thors eksterne venteliste.

Lejligheder sælges løbende, og sælger står selv for fremvisningen. Hvis du står på ekstern venteliste modtager du en invitation fra Waitly til fremvisning på alle lejligheder, som sættes til salg i foreningen. Via invitationen skal du melde din eventuelle interesse for fremvisningen. Efter datoen for fremvisning har du en uge til at melde interesse for køb. Dette foregår ligeledes gennem Waitly, og du vil modtage en mail herom.

På de sidste sider i A/B Thors årsrapport kan du få et overblik over foreningens lejligheder, størrelser og andelspriser. Det er ligeså her andelskronen opgøres.

Intern venteliste

Den interne venteliste er forbeholdt andelshavere i A/B Thor. Du kan derfor kun blive skrevet op, såfremt du ejer en andel i foreningen. Opskrivning på den interne venteliste foregår via Waitly.dk på nedenstående link:

A/B Thors interne venteliste

Salgsudvalget tjekker om nye opskrivninger på den interne venteliste er foretaget af beboere i A/B Thor. Opskrivning på intern venteliste koster 50 DKK pr. kalenderår, og betales via Waitly.

Husk at oplyse din nuværende adresse i A/B Thor ved opskrivning på Intern venteliste.

Når man har købt lejlighed i A/B Thor fra den interne venteliste, bliver man automatisk slettet herfra, men det er muligt at blive opskrevet på ny via ovennævnte procedure.

Opskrivning på A/B Thors eksterne og interne venteliste er personlig, og man kan derfor ikke overdrage sin plads til andre. Kun det navn, der er angivet på ventelisten, bliver tilbudt at købe lejlighed i foreningen.

Når man står på A/B Thors interne og eksterne ventelister, bliver man inviteret til fremvisning af alle lejligheder, der er til salg i foreningen uanset størrelse. Bliver du derfor inviteret til fremvisning af en lejlighed, som for dig er uinteressant, skal du bare angive dette i den mail, som du modtager fra Waitly.

Bestyrelsen kan ikke udtale sig om chancen for at blive tilbudt lejlighed i A/B Thor, da det kommer an på antallet af salg i foreningen. Antallet af salg er svingende.

Står du A/B Thors interne eller eksterne venteliste og er interesseret i at kende din placering, kan du selv tjekke denne på Waitly.dk