Altanudvalg

AB Thors altanudvalg undersøger muligheden for at bygge altaner i andelsforeningen.

Nyheder fra altanudvalget

Orientering fra altanudvalg juni 2018

Orientering fra altanudvalg februar 2019

Materialer ang. altaner

Altanoversigt
Plan af 1.sal – efter altanmontering
Plan af 2.sal – efter altanmontering
Plan af 3.sal – efter altanmontering
Plan af 4.sal – efter altanmontering
Gadefacader mod Lundtoftegade og Nærumgade
Gårdfacade mod Lundtoftegade og Nærumgade
Gårdfacade mod Høsterkøbgade og Sandbjerggade

Henvendelser til altanudvalget AB Thor

Vi har i altanudvalget besluttet at lukke den Facebook gruppe, som vi tidligere har oprettet under navnet “AB Thor Altaner 2019”. Det gør vi for at minimere antallet af indgange til altanudvalget – det har vist sig at være for tidskrævende at være til stede på for mange platforme samtidig.
Medlemmer af gruppen kan fortsætte dialogen om altanprojektet i gruppen “AB Thor for beboere” ved behov.
Altanudvalget vil dog ikke besvare spørgsmål i Facebookgruppen.

I stedet vil vi opfordre jer til at henvende jer på mail: altanabthor@gmail.com
Vi vil besvare denne mail en gang om måneden if.m vores møder. Møderne bliver afholdt i slutningen af måneden, og der vil derefter komme et referat ud, hvor vi svarer samlet på de henvendelser, vi har fået. Referatet vil blive lagt på denne side løbende.

Vil vi desuden lægge al relevant information om altanprojektet her på hjemmesiden – herunder en plan for det kommende forløb samt løbende orientere om udviklingen i projektet.
Vi opfordrer til at orientere jer i materialet inden i henvender jer på mail.