Salg af lejlighed

Når du ønsker at sælge din lejlighed i A/B Thor, anbefaler vi, at du først og fremmest orienterer dig i foreningens vedtægter. Dernæst skal du gøre følgende:

(1) Udfyld blanketten “Anmodning om salg af lejlighed i A/B Thor”

Blanketten finder du her. Print den ud, udfyld den, scan ind/fotografer og send den pr. mail til ejendomsadministrator Anette Borge på ab@homannlaw.dk samt til salg@ab-thor.dk

Det er vigtigt, at blanketten er udfyldt korrekt, da det ellers ikke er muligt at fortsætte salget af din lejlighed. 

(2) Få lavet el. og VVS-tjek

Du skal selv kontakte A/B Thors elektriker og VVS’er. Når du har fået lavet el- og VVS tjek modtager du en rapport samt en regning. Disse skal foreligge til vurderingen. Begge rapporter skal desuden sendes til salg@ab-thor.dk

Elektriker
DG el-service
Mail: thomas@dg-elservice.dk
Tlf.: 22 20 99 43

VVS
Taxbøl VVS & Kloak
Mail: vvs@taxboel.dk
Tlf.: 32 58 06 91

(3) Find alle relevante dokumenter frem

Du skal sørge for at el- og VVS-tjekket er afsluttet og have eventuelle byggeansøgninger, ibrugtagningstilladelser, kvitteringer for forbedringer, tidligere vurderingsrapport mm. klar inden du bestiller vurderingsmanden. Vurderingsmanden skal bruge dokumentationen til at vurdere evt. forbedringer i lejligheden.

(4) Bestil vurderingsmand – og hav alle dokumenter klar

Det er sælgers ansvar, at der er ryddeligt og frit tilgængeligt i lejligheden for et syn, så vurderingsmanden har reel mulighed for at se eventuelle mangler og forbedringer i lejligheden. Skønner vurderingsmanden, at han ikke kan udføre vurdering af lejligheden på baggrund af manglende ryddelighed (eksempelvis for mange tæpper på gulvene, andre effekter eller lign.), kan du risikere, at vurderingsmanden må opgive vurderingen. I så fald må du bestille en ny tid og du vil blive pålagt et ekstra gebyr på vurderingsfakturaen.

Ring til vurderingsmand for at aftale tid til vurdering af lejligheden:

Vurderingsmand
Vidar Illum
Mail: info@lejlighedsvurdering.dk
Tlf.: 44 98 10 24
www.lejlighedsvurdering.dk

Vurderingsmanden vil sende dig vurderingsrapporten, som du skal godkende og herefter sende til bestyrelsen på salg@ab-thor.dk.

Vurderingsrapporten er gældende i 3 måneder fra besigtigelsesdatoen, og må kun benyttes af rekvirenten.

Vær opmærksom på at anmærkninger i el og VVS rapporterne, samt evt. ulovligheder konstateret af vurderingsmanden, skal udbedres inden salg. Det tilbageholdte beløb jf. vurderingsrapporten udbetales når dokumentationen for udbedringen er sendt til ejendomsadministrator Anette Borge. Fradrag konstateret i vurderingsrapporten skal udbedres af køber. Beløbet fratrækkes derfor salgssummen.

(5) Send gerne op til 10 billeder af lejligheden til brug i annoncen.

Dette er valgfrit, men det kan gøre salgsprocessen hurtigere ift. at tiltrække de rigtige købere.

Tips til billederne:

 • Ryd gerne op inden
 • Tag billederne i dagslys
 • Vis hvert rum
 • Tag billederne, så de viser hvordan lejligheden er
 • Forsøg ikke at forskønne, men vis selvfølgelig gerne de gode sider også.

Når bestyrelsen har modtaget din anmodning om udtrædelse, elsyns-rapport, vvs-rapport samt din godkendte vurderingsrapport, sker der følgende:

Den anden mandag i måneden behandler salgsudvalget aktuelle salg. Dvs. at alle rapporter skal være modtaget inden da.

 1. Din lejlighed vil blive tilbudt til foreningens interne venteliste, eksterne venteliste samt til naboer, underbo og overbo til sammenlægning. De modtager samtidig vurderingsrapporten.
 2. Din lejlighed skal fremvises den første mandag i den efterfølgende måned. Udbud til ventelisterne administreres af Waitly.dk, og det fungerer således:
  • Opskrevne på ventelisten modtager en mail om, at din lejlighed er udbudt til salg, sammen et link til en egentlig salgsannonce med information og adresse, lejlighedens størrelse, vurderingsrapporter og datoen for fremvisning.
  • Alle på ventelisten har mulighed for at melde deres interesse for at se lejligheden, indtil dagen for fremvisning.
  • På dagen for fremvisning møder interesserede købere op mellem kl. 18-19, og beser lejligheden.
  • Alle på ventelisten har derefter en uge til at angive, om de er interesseret i at købe din lejlighed.
  • Efter fristens udløb modtager den øverste køber på ventelisten en mail om, at vedkommende tilbydes lejligheden. Intern venteliste prioriteres over ekstern.
  • Køber oplyser sine kontaktoplysninger til administrator og salgsudvalget.
 3. Herefter vil salgsudvalget sætte køber og sælger i kontakt med hinanden, og andelsforeningens administrator vil udarbejde salgsaftalen, som derefter vil blive tilsendt.
 4. Når salgsaftalen er underskrevet af både sælger og køber, kan lejligheden overdrages. I skal være opmærksomme på, at sælger og køber selv står for overdragelsen, og I skal derfor selv aftale tidspunkt for overdragelse af nøgler og lejlighed. If. salgsaftalen § 1, skal lejligheden overdrages senest den i salgsaftalen anførte dato kl. 12.00. HUSK følgende ved overdragelse:
  • Nøgler: Køber  skal modtage  tre hovednøglebrikker  til opgangen og bagtrappen:  en rød, en gul og en grøn.  Hvis ikke disse modtages, skal  sælger erstatte nøglerne. Derudover  overdrager sælger nøglerne til selve  lejligheden til køber.
  • Aflæs el og gas. Læs mere om afmelding/tilmelding på www.dongenergy.dk og www.hofor.dk. Vand og varme fjernaflæses af foreningens administrator, som sørger for flytteaflæsning. Det skal I derfor ikke selv aflæse.
  • Gennemgå vurderingsrapportens mangler og udbedringer.
  • Overdrag kælder-/loftsrum. Køber sørger selv for hængelås og køber skal HUSKE at sætte en seddel med navn og adresse på døren til kælder- og/eller loftsrummet. Såfremt du som sælger ved fraflytning ikke efterlader dit kælder/loftsrum ryddet, vil du blive påkrævet at betale regningen for dette.

Vær realistisk omkring overtagelsesdato

Salg behandles som angivet anden mandag i måneden og en køber er fundet præcis én måned senere. Dermed kan overtagelsesdatoen ikke være den nærmeste 1., men tidligst en måned senere. Behandles salget af din lejlighed fx anden mandag i september måned, vil der være fundet en køber anden mandag i oktober måned. Derefter skal der udarbejdes og underskrives salgsdokumenter. Overtagelse vil da tidligst kunne være 1. december.

Det er altid muligt selv at forhøre sig hos køber, om denne er interesseret i tidligere overtagelse.

Ejendomsmægler

Såfremt ingen købere fra intern eller ekstern venteliste har meldt interesse i at købe inden første mandag efter fremvisningen, modtager du et frisættelsesbrev, der giver dig lov til at sælge din lejlighed selv eller gennem en ejendomsmægler.

Pris

Prisen på lejligheden fastsættes af andelskronen og eventuelt godkendte forbedringer eller fradrag. Andelskronen fastsættes på foreningens årlige generalforsamling i november. Er lejligheden blevet fritstillet, kan der sælges til aftalt pris, dog ikke til mere end den fastslåede pris.

Internt salg/køb

Jf. foreningens vedtægter må man ikke eje to andele i A/B Thor samtidigt, derfor skal man, såfremt man ønsker at købe internt i foreningen, sætte sin egen lejlighed til salg inden man underskriver salgskontrakten på den nye lejlighed. Igangsættelsen af den gamle lejlighed påbegyndes ved at sende dokumentet “Anmodning og salg af lejlighed i A/B Thor” til foreningens administrator og salget regnes derefter for værende påbegyndt.

Læs hvad den aktuelle andelskrone er i den seneste årsrapport og læs mere om reglerne for salg og overdragelse i vores vedtægter § 14.