Vil du bygge om?

Bestyrelsen har udarbejdet en vejledningen til ansøgning om byggearbejde og renovering af andelslejlighederne i foreningen. Vejledningen beskriver hvilke opgaver, der skal/kan udføres af hvem og hvilke opgaver, som kræver godkendelse af foreningen og/eller Københavns kommune. Til vejledningen hører et ansøgningsskema, som skal anvendes, når andelshavere ønsker at ombygge og/eller renovere lejlighed.

Skemaet og vejledningen hjælper både andelshaver og foreningen til at få overblik over de ændringer, som er foretaget, hvem der har udført forskellige opgaver og sikrer at alt arbejde opfylder gældende regler på området. Derudover er det også en hjælp til andelshaverne og et eventuelt fremtidigt salg, da man dermed får overblik over de forbedringer, man har foretaget som andelshaver.

Vi har også udarbejdet en huskeliste/beskrivelse af, hvad der skal gøres før, under og efter ombygning/renovering af lejligheder. Denne er en hjælp for andelshaverne, for at man kender reglerne i foreningen og sikrer godt naboskab undervejs i forløbet.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside finder du desuden en række videoer og beskrivelser af, hvad du som andelshaver selv må udføre og hvad der skal udføres af autoriserede håndværkere. I vejledningsskemaet (som du finder ovenfor) har vi lavet en oversigt over typiske arbejder, som du kan bruge som checkliste inden du går i gang med ansøgning om byggearbejder. Vejledningsskemaet er ikke udtømmelig, så skriv til bestyrelsen, hvis du mangler svar på et konkret spørgsmål.

Alle ansøgninger til bestyrelsen vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Der afholdes bestyrelsesmøder den første mandag i hver måned.