Vil du bygge om?

Hvis du gerne vil bygge om, er processen som følger:

  1. Start med at kigge vejledningsskemaet igennem.
    Vejledningsskemaet er en oversigt over typiske arbejder, som du kan bruge som checkliste, inden du går i gang med ansøgning om byggearbejder. Skemaet er ikke udtømmelig, så skriv til bestyrelsen, hvis du mangler svar på et konkret spørgsmål.

  2. Udfyld ansøgningsskemaet og vedlæg bilag.
    Bilagene er ændrede plantegninger, tilbud fra håndværkere, ingeniørberegninger mv.
    Hvis dit arbejde kræver byggetilladelse fra kommunen, skal du endvidere downloade og udfylde dine oplysninger i en fuldmagt.

  3. Ansøgning, bilag og evt fuldmagt sendes samlet til bestyrelsens mail: bestyrelse@ab-thor.dk Alle ansøgninger til bestyrelsen vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Der afholdes bestyrelsesmøder den første tirsdag i hver måned (bemærk: bestyrelsen holder ferie i juli).


OBS!
Bygge- og renoveringsarbejde må ikke påbegyndes før en ansøgning er godkendt af bestyrelsen og/eller af Københavns Kommune. Overskridelser af ordensreglement, vedtægter, påbegyndelse af arbejde før godkendt byggetilladelse m.v. kan medføre igangsættelse af en eksklusionssag. 


Oversigt over dokumenter: